Γαζή Άνθιμου 118 38221 Βόλος - T. 2421094000 -

Εξωτερικά Ιατρεία

 

Από τις 22 Δεκεμβρίου 2014 λειτουργούν στην κλινική εξωτερικά ιατρεία για τα εξής τμήματα:

Παθολογικό, καρδιολογικό και χειρουργικό.