ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

   Στην  κλινική Ελπίς έχει αναπτυχθεί  πρόσφατα  πνευμονολογικό τμήμα, το οποίο εντάσσεται στον παθολογικό τομέα

     Το πνευμονολογικό τμήμα διαθέτει εργαστήριο ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας με σκοπό τη διάγνωση και αντιμετώπιση νοσημάτων αποφρακτικού τύπου (όπως  Βρογχικό Άσθμα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Κυφοσκολίωση, Διάχυτα Διάμεσα Νοσήματα).

    Το πνευμονολογικό τμήμα παρέχει τη δυνατότητα νοσηλείας ασθενών με λοιμώξεις αναπνευστικού και αναπνευστική ανεπάρκεια, ΧΑΠ, βρογχικό άσθμα, πλευριτικές συλλογές( και παρακέντηση αυτών) και καρκίνο πνεύμονα.