ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Ο ασθενής που επιλέγει το Καρδιολογικό Τμήμα της κλινικής ‘’ΕΛΠΙΔΑΣ-Δ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ‘’, έχει την πλέον ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, από καρδιολόγους με κλινική εμπειρία και εξειδίκευση, με τη χρήση διαγνωστικού - επεμβατικού εξοπλισμού,  μοναδικού σε ιδιωτικό κέντρο στη Θεσσαλία, όπως η δυνατότητα επεμβατικής προσωρινής βηματοδότησης και η διενέργεια διοισοφάγειας υπερηχογραφικής μελέτης, με καινούργιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, νοσηλευόμενος, αν απαιτηθεί,  σε μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) - Monitoring.

 

Οι δραστηριότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:


• Εξέταση εξωτερικών καρδιολογικών ασθενών στο τακτικό εξωτερικό καρδιολογικό ιατρείο και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
• Παρακολούθηση και θεραπεία ασθενών στις πτέρυγες νοσηλείας.
• Υπερηχοκαρδιογράφημα – triplex καρδιάς και θωρακικής αορτής.
• Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα.
• Holter ρυθμού 24ώρου με δυνατότητα καταγραφής για 7 ημέρες (έλεγχος αρρυθμιών).
• Holter πιέσεως (24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης).
• Επεμβατική προσωρινή βηματοδότηση  
• Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς
• Νοσηλεία σε μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) - Monitoring