ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αλεξανδροπούλου Ζωή (Διευθύντρια)

Κόντου Ειρήνη (παρασκευάστρια)

  • Μικροβιολογικό εργαστήριο
  • Βιοχημικό εργαστήριο
  • Ανοσολογικό εργαστήριο
  • Αιματολογικό εργαστήριο