ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
20 Δεκ 2018

Το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο είναι ένα πολύ λεπτό ενδοσκόπιο με μήκος που του επιτρέπει την πρόσβαση διαμέσου της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης, στον ουρητήρα και σε όλους τους  κάλυκες του νεφρού.

Με το ουρητηροσκόπιο γίνεται επισκοπήση του ουρητήρα και προσεγγίζεται υπό άμεση όραση ο λίθος σε οποιοδήποτε σημείο του. Εάν ο λίθος είναι μικρός μπορεί να πιαστεί με ένα μικροσκοπικό καλάθι φτιαγμένο από ειδικά ατσάλινα σύρματα και να αφαιρεθεί.

Το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο έχει κανάλι εργασίας μέσα από το οποίο μπορούν να εισαχθούν εργαλεία όπως καλάθια σύλληψης και ίνες laser λιθοτρίπτη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ:

  •     Λίθοι ουρητήρα και νεφρού
  •     Νεοπλάσματα ουροποιητικού
  •     Ελλείμματα σκιαγράφησης ουροποιητικού
  •      Αιματουρία


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

  •     Ενδοσκοπική μέθοδος χωρίς τομές στο δέρμα
  •     Μικρός χρόνος νοσηλείας (μετά από λιθοτριψία), έως 12 ώρες
  •     Επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες από την επόμενη κιόλας ημέρα

Ουρολογικό Τμήμα Κλινικής «Η ΕΛΠΙΣ»