ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διουρηθρική αφαίρεση προστάτη με το ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Olympus TURis-2
18 Ιαν 2019

Διουρηθρική αφαίρεση προστάτη με το ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Olympus TURis-2 σε ασθενή με ευμεγέθη προστάτη (120ml) και υπό διπλή αντιπηκτική αγωγή. Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο την επόμενη ημέρα.