Γαζή Άνθιμου 118 38221 Βόλος - T. 2421094000 -

Μικροβιολογικό

Φλέσσα - Χατζίδη Ελένη (Διευθύντρια)

Ντόγκας Θωμάς (Παρασκευαστής)

Ελευθερίου Σουλτάνα (Παρασκευαστής)