Γαζή Άνθιμου 118 38221 Βόλος - T. 2421094000 -

Νευρολογικό

Ανδριοπούλου - Γιασλακιώτη Γεωργία (Διευθύντρια)