Γαζή Άνθιμου 118 38221 Βόλος - T. 2421094000 -

Ουρολογικό

Καραγιάννης Δημήτριος (Διευθυντής)

Ζαχαρίου Αθανάσιος

Βαραλής Σπυρίδων

Γιασλακιώτης Ευάγγελος

Κουτσιαρής Επαμεινώνδας

Νίκας Θεοδόσιος

Ντάφος Αντώνιος

Παπαπάνος Χρήστος

Ρηγόπουλος Χρήστος

Στράκας Γεώργιος