Γαζή Άνθιμου 118 38221 Βόλος - T. 2421094000 -

Παθολογικό

Πανάγος Χρήστος (Διευθυντής)

Μπέλλου Αριστέα (Παθολόγος - Ηπατολόγος)